عفونت واژن از علائم تا درمان

عفونت واژن عفونت واژن از آن دست بیماری هایی است که در اغلب بانوان مشاهده می شود. عفونت های ریز و  درشتی که گاها با ترس توامان خواهد بود. ترس از تبدیل یک عفونت ساده به بیماری ای که نشانه های سرطان را دارد. اکثر بانوان در مواجه با برخی ترشحات واژن، سریعا بر چسب عفونت اطلاعت بیشتر دربارهعفونت واژن از علائم تا درمان[…]