روش های جراحی لابیاپلاستی

روش های لابیاپلاستی ترمیم لابیاپلاستی به چند طریق امکان پذیر است، به طور معمول لابیاپلاستی به دو روش جراحی و لیزر قابل انجام است. معمولا لابیاپلاستی به دو روش بیهوشی و بی حسی موضعی صورت می گیرد، لازم است بدانید که انتخاب نوع روش جراحی بسته به شرایط بیمار و صلاحدید پزشک تعیین می شود و نتایج اطلاعت بیشتر دربارهروش های جراحی لابیاپلاستی[…]