فیبروم رحمی چگونه ازبین می رود؟

فیبروم رحمی چگونه ازبین می رود؟ فیبرم  های رحمی توده های برجسته و سفتی هستند که توسط پزشک متخصص و با معاینه شکم و لگن به راحتی لمس و تشخیص داده می شود. اگر اندازه فیبروم خیلی بزرگ باشد و باعث درد و خونریزی غیر طبیعی  درخانم شود، جراحی بهترین راه درمان است. درمان فیبروم  فیبروم اطلاعت بیشتر دربارهفیبروم رحمی چگونه ازبین می رود؟[…]